9vannarat's Blog

สารพิษในอาหารสัตว์

Posted on: กรกฎาคม 23, 2008

สารพิษในอาหารสัตว์ แบ่งได้เป็น 2 พวก คือ

1.สารพิษที่เกิดในพืชโดยธรรมชาติ เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วนอกจากสัตว์จะใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วยังเป็นโทษต่อสัตว์ โดยอาจจะเกิดจากการที่สารเหล่านี้ไปขัดขวางการใช้ประโยชน์ของสารอาหารต่างๆ หรือเกิดจากการสะสมของสารเหล่านี้ในปริมาณมากในร่างกายสัตว์จนเป็นพิษต่อสัตว์ เป็นต้น สารพิษเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่สภาพแวดล้อมหรือการจัดการมีส่วนทำให้พืชชนิดเดียวกันและมีอายุเท่ากัน จะมีปริมาณสารพิษต่างกันได้ เช่นปริมาณปุ๋ยที่ใช้ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ฯลฯ

2.สารพิษที่เกิดจากสาเหตุภายนอก เช่นเกิดจากจุลินทรีย์ หรือยาฆ่าแมลง โดยการปนเปื้อนมาในขั้นตอนการผลิต หรือการเก็บรักษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: