9vannarat's Blog

โรคไข้หวัดนก และแนวทางในการป้องกันโรค

Posted on: สิงหาคม 8, 2008

โรคไข้หวัดนก เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟูเอ็นซาชนิดเอ (Influenza A) ซึ่งมีความหลากหลายของสายพันธุ์ ซึ่งก่อให้เกิดโรคทั้งในสัตว์และคน โดยพบโรคนี้ได้ทั่วโลก

การติดต่อในสัตว์เกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงโดยการสัมผัสกับสัตว์ป่วยด้วยกัน ทางอากาศ ลมหายใจ เสมหะและการติดต่อทางอ้อมจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า พาหะ ฯลฯ การติดเชื้อจากสัตว์ปีกสู่คนมักพบในผู้ป่วยที่ร่างกายอยู่ในภาวะอ่อนแอและมีโอกาศสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆ จากสัตว์ป่วยสูง เช่น เด็ก คนงานภายในฟาร์มและโรงเชือดไก่ เป็นต้น แต่การติดต่อระหว่างคนที่ติดโรคนี้สู่คนอื่นมีโอกาศเป็นไปได้น้อยมาก (จากรายงานการเกิดโรคที่ฮ่องกง ปี ๒๕๔๐ ที่ตรวจไม่พบการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคจากคนในครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วย) คนที่ป่วยด้วยโรคนี้ส่วนมากมักไม่เสียชีวิต และมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัด ตั้งแต่เป็นหวัดธรรมดาจึงถึงไข้หวัดใหญ่ที่เราพบเห็นทั่วไป ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายของคนนั้นๆ แต่เมื่อติดเชื้ออื่นแทรกซ้อน หรือมีโรคอื่นที่กดภูมิคุ้มกันอยู่ก่อนแล้ว ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้

ดังนั้น ทุกคนจึงควรปฏิบัติตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ และเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเป็นเชื้อโรคที่สามารถถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อน (เช่น ที่อุณหภูมิ ๖๐ องศาเซลเซียส นาน ๓๐ นาที หรือที่อุณหภูมิน้ำเดือดประมาณ ๑๐ นาที) ดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่า การบริโภคเนื้อไก่ หรือไข่ไก่ที่ปรุงสุกแล้ว ไม่สามารถก่อให้เกิดการติดโรคจากเนื้อไก่สู่คนได้ ควรงดไข่ลวกหากไม่แน่ใจว่าความร้อนที่ใช้จะสามารถทำลายเชื้อโรคได้ สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้อยู่ทั่วไป สามารถทำลายเชื้อไวรัสนี้ได้ ซึ่งได้แก่ กลุ่มไอโอดีน โซดาไฟ กลูตาร์อัลดีไฮด์ ฯลฯ

แนวทางในการป้องกันโรคไข้หวัดนก

1. รับประทานอาหารที่ทำจากสัตว์ปีกที่ปรุงสุกใหม่และสะอาดเสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเสมอ ปลาที่เลี้ยงใต้โรงเรือนไก่สามารถนำมารับประทานได้ แต่ต้องทำให้สุกตากปกติก่อน

2. ไม่สัมผัส หรือเล่นกับสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดมากเกินไป ไม่ไปอยู่ในที่แออัด หรือที่ที่ระบายอากาศไม่ดี

3. ป้องกันนกตามธรรมชาติที่สามารถแพร่เชื้อสู่สัตว์เลี้ยงภายในบ้านได้ พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่นกมาอาศัยอยู่บ่อยๆ หากมีนกเลี้ยงในบ้าน หรือไก่ที่เลี้ยงไว้ ควรจับเข้ากรงและพ่นยาฆ่าเชื้อวันละ ๑ ครั้ง หากนก หรือไก่ที่เลี้ยงไว้ตายจำนวนมาก ให้เผา หากเผาไม่ได้ ให้แช่แข็งซากนกหรือไก่ไว้ในน้ำยาฆ่าเชื้อประมาณ ๒-๓ ชั่วโมงแล้วนำไปฝังห้ามทิ้งลงในถังขยะ ขณะเดียวกันแจ้งให้ฝ่ายสาธารณสุขและสัตวแพทย์ทราบโดยเร็ว

4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอ

5. รีบพบแพทย์ทันทีในกรณีที่เริ่มป่วยและมีอาการไช้สูง เจ็บคอและไอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: