9vannarat's Blog

แรกนาขวัญ

Posted on: พฤษภาคม 13, 2009

พระโค

คำพยากรณ์วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระยาแรกนาหยิบผ้า 5 คืบ พยากรณ์ น้ำจะมีปริมาณพอดี พระโคกินงา ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และกินหญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร

สำหรับ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา ขวัญในปีนี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวสุภกัญญา กาญจนะคูหะ เศรษฐกรชำนาญการ ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) และนางสาวรำพึง ปราบหงส์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กองพัสดุ กรมชลประทาน เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวสุนี รู้สุกิจกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) นางสาวณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ พระโคแรกนา ได้แก่ ฟ้า และ ใส พระโคสำรอง ได้แก่ เทิด และ ทูน

โดยคำพยากรณ์ในวันพระราชพิธีจรดพระ นังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระยาแรกนาจะตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี สำหรับการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโค พระโคกินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

Advertisements
ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: